تعریف مهره

تعریف مهره

مهره جسمی چند ضلعی یا گرد ودارای سوراخی که رزوه شده باشد است.

مهره ها کمکی برای پیچ ها هستند تا پیچ ها توسط آنها محکم تر در مسیر پیچش خود بسته شوند.

برای چرخش صحیح پیچ در درون مهره رزوه و شیار مهره با رزوه و شیار پیچ باید دارای تناسب خاصی باشد.

جنس مهره ها معمولا از فولاد یا آهن و یا دیگر فلزات هستند اما برای پیچ های پلاستیکی،مهره های پلاستیکی هم ساخته شده است

پس با این توصیفات می توان گفت که پیچ و مهره مکمل یکدیگرند.

انواع مهره ها:

مهره کاسه نمدی

مهره خروسکی

مهره شش گوش

مهره سر بسته

مهره لبه دار (واشر دار)

و …